Werkvelden

Beton-, staal- en houtconstructies:
–       Participatie in tender/VO/DO/UO fase ontwerp;
–       Komen tot een uitvoerbaar ontwerp;
–       Engineering civiele en bouwkundige constructies in beton, staal en hout.
Oa. (fiets) tunnels, onderdoorgangen, viaducten en kademuren;
–       Onafhankelijk toetsen van berekeningen van derden;
–       Alternatievenstudies in tenderfase;
–       Advies m.b.t. bouwconstructies;
–       Opstellen van engineeringbudgetten en planningen;
–       Reviews.

Geotechniek:
–       Damwandberekeningen conform CUR 166
(dam-, combi- en berliner-wanden);
–       Stempelramen / groutankers;
–       Kistdammen en ankerschotten;
–       Paalfunderingen:
–       Kraanfundaties;
–       Funderingen op staal:
–       Tijdelijke remmingwerken;
–       Werkplateaus;
–       Afmeerconstructies.

Hulpconstructies:
–       Zware ondersteuningsconstructies;
–       Hulpbruggen (al dan niet in het spoor);
–       Onderwaterbeton;
–       Trekpalen / trekankers;
–       Systeemsteigers, offertebeoordeling, ontwerp en uitvoering;
–       Bekistingen (tunnelbekistingen, systeembekistingen en
traditionele bekisting);
–       Keuringen;
–       Begeleiding op het werk;
–       Advisering bij keuzebepaling (trade-off).

Verplaatsingstechnieken:
–       Schuif- en vijzelwerken conform CUR 68;
–       Verplaatsen van objecten met behulp van SPMT’s;
–       Opleggingen;
–       Verhijsen van steigers / ondersteuningen;
–       Aflaten van complete dekkisten.

Werkmethodieken:
–       Bouwmethoden;
–       Bouwplaatsinrichtingen;
–       Alternatievenstudie (fasering, inzet);
–       Reviews.