Advies

Janssencivieladvies adviseert bij ingewikkelde civiele problemen, zowel op grote schaal als op detailniveau. Meer dan 20 jaar ervaring in de civiele techniek staan garant voor gedegen kennis en kijk op maakbare oplossingen. Goed uitgedachte constructies leiden tot voordelen ten opzichte van traditionele oplossingen. Dat uit zich in een kortere uitvoeringsperiode of efficiënt materiaalgebruik. Zowel in teamverband als individueel worden complexe vraagstukken omgezet in maakbare en vernieuwende oplossingen. Voor opdrachtgevers als grote landelijke aannemers en rijksoverheden zijn uiteenlopende projecten uitgewerkt.